Våra logopeder
Anne-Charlotte Bergkvist Akehurst
leg.logoped
verksamhetschef
specialitet: dyslexi, skolbarn med tal- och språkstörningar
engelska, svenska
tel: 070-377 74 51
anne-charlotte@abclogopedtjanst.seCarolina Rydin
leg.logoped
verksamhetschef
specialitet: barn med sen tal- och språkutveckling
tel 070-844 02 14
carolina@abclogopedtjanst.seJenny Christoffersson
leg. logoped
specialitet: barn med sen tal- och språkutveckling
tel 072-217 93 67
jenny@abclogopedtjanst.seSofia Lindström
leg. logoped
specialitet: dyslexi och läs- och skrivsvårigheter
tel 076-829 99 90
sofia@abclogopedtjanst.seDenise White
leg. logoped
specialitet: barn och skolbarn med tal- och språkstörningar
engelska, svenska
tel: 070-821 11 18
denise@abclogopedtjanst.se